Sejarah TAZU

LATAR BELAKANG

Pada 14 Julai 2010 UNITEN telah menerima Tawaran Pelantikan sebagai Penolong Amil bagi pihak Pemegang Amanah Lembaga Zakat Selangor (MAIS). Seterusnya, pada 2 September 2010, UNITEN dan Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah menandatangani satu Memorandum Perjanjian Persetujuan (MoA) Pelantikan UNITEN sebagai Penolong Amil dan merasmikan penubuhan Tabung Amanah Zakat UNITEN (TAZU).