Maklumat Korporat

MATLAMAT

Matlamat penubuhan Tabung Amanah Zakat UNITEN adalah sebagai satu sumber kewangan alternatif untuk membantu para pelajar yang layak dan tergolong dalam asnaf zakat untuk menerima bantuan bagi meneruskan pengajian.

VISI

Untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan dalam memperkasakan modal insan

MISI

a) Menjana dana bagi melahirkan profesional Muslim

b) Membina kefahaman warga UNITEN menerusi amalan terhadap nilai-nilai Islam

OBJEKTIF

a) Mencari dan menerima sumbangan dari pelbagai pihak.

b) Menjana sumber kewangan bagi melahirkan profesional Muslim.

c) Menyediakan bantuan kewangan bagi para pelajar UNITEN yang memerlukan.

d) Bertindak sebagai One Stop Center dalam pelbagai kegiatan keilmuan dan kerohanian.